Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

1. hrvatska boćarska liga

(Tablica za odabranu ligu još nije pripremljena.)

Odigrane utakmice/raspored

1. kolo subota, 26. listopada 2019.
Pula:Istra Poreč
Sokol Orbico:Biston
Pazin:Metković
Primošten:Vargon
Marinići:Zrinjevac
2. kolo subota, 2. studenog 2019.
Zrinjevac:Vargon
Metković:Primošten
Biston:Pazin
Istra Poreč:Sokol Orbico
Marinići:Pula
3. kolo subota, 16. studenog 2019.
Pula:Zrinjevac
Vargon:Metković
Primošten:Biston
Sokol Orbico:Marinići
Pazin:Istra Poreč
4. kolo subota, 23. studenog 2019.
Zrinjevac:Metković
Biston:Vargon
Istra Poreč:Primošten
Marinići:Pazin
Pula:Sokol Orbico
5. kolo subota, 30. studenog 2019.
Metković:Biston
Pazin:Pula
Sokol Orbico:Zrinjevac
Vargon:Istra Poreč
Primošten:Marinići
6. kolo subota, 7. prosinca 2019.
Zrinjevac:Biston
Istra Poreč:Metković
Marinići:Vargon
Pula:Primošten
Sokol Orbico:Pazin
7. kolo subota, 14. prosinca 2019.
Vargon:Pula
Metković:Marinići
Primošten:Sokol Orbico
Pazin:Zrinjevac
Biston:Istra Poreč
8. kolo subota, 18. siječnja 2020.
Zrinjevac:Istra Poreč
Marinići:Biston
Pula:Metković
Sokol Orbico:Vargon
Pazin:Primošten
9. kolo subota, 25. siječnja 2020.
Istra Poreč:Marinići
Primošten:Zrinjevac
Vargon:Pazin
Metković:Sokol Orbico
Biston:Pula
10. kolo subota, 1. veljače 2020.
Istra Poreč:Pula
Biston:Sokol Orbico
Metković:Pazin
Vargon:Primošten
Zrinjevac:Marinići
11. kolo subota, 8. veljače 2020.
Vargon:Zrinjevac
Primošten:Metković
Pazin:Biston
Sokol Orbico:Istra Poreč
Pula:Marinići
12. kolo subota, 15. veljače 2020.
Zrinjevac:Pula
Metković:Vargon
Biston:Primošten
Marinići:Sokol Orbico
Istra Poreč:Pazin
13. kolo subota, 22. veljače 2020.
Metković:Zrinjevac
Vargon:Biston
Primošten:Istra Poreč
Pazin:Marinići
Sokol Orbico:Pula
14. kolo subota, 29. veljače 2020.
Pula:Pazin
Biston:Metković
Istra Poreč:Vargon
Zrinjevac:Sokol Orbico
Marinići:Primošten
15. kolo subota, 7. ožujka 2020.
Biston:Zrinjevac
Marinići:Istra Poreč
Vargon:Marinići
Primošten:Pula
Pazin:Sokol Orbico
16. kolo subota, 14. ožujka 2020.
Pula:Vargon
Marinići:Metković
Sokol Orbico:Primošten
Zrinjevac:Pazin
Istra Poreč:Biston
17. kolo subota, 21. ožujka 2020.
Istra Poreč:Zrinjevac
Metković:Pula
Biston:Marinići
Vargon:Sokol Orbico
Primošten:Pazin
18. kolo subota, 28. ožujka 2020.
Marinići:Istra Poreč
Zrinjevac:Primošten
Pazin:Vargon
Sokol Orbico:Metković
Pula:Biston