Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Kontakti

Istarski Boćarski Savez
52440 Poreč, Vukovarska 6
Tel/fax: 052 / 451 483
Matični broj: 1193473
IBAN: HR2823800061110007423

OIB: 34469157774

Predsjednik
Franko Buda
E-mail: franko.buda@optinet.hr

Dopredsjednica
Tanja Grubiša
E-mail: tanjag72@gmail.com

Tajnik
Kristijan Klarić
Tel/Fax. 052 / 451 483
Mob. 091 / 451 4830
E-mail: tajnik@bocanje-ibs.hr

 

Članovi Izvršnog odbora:


Dario Rabar
E-mail: rabardario@gmail.com

Boris Nadenić

Nereo Fable
E-mail: nereo.fable@optinet,hr

Davor Sloković
E-mail: automotus@gmail,com

Loris Matković
E-mail: loris.matković@gmail.com

Valter Ivančić
E-mail: ivancicvalter@gmail.com

Denis Peršić
E-mail: denis.persic@gmail.com

Natrag