Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Zakonske obveze

Zakonska obveza svih udruga je do kraja kalendarske 2019. godine (do 31. prosinca) izvršiti upis u Registar stvarnih vlasnika.

Upis se vrši na način da ispunjeni i od strane osobe ovlaštene za zastupanje potpisom ovjereni (po mogućnosti predsjednika) obrazac osoba ovlaštena za zastupanje vaše udruge mora osobno predati u bilo koju poslovnicu FINA-e. Prigodom predaje obrasca u poslovnici FINA-e osoba ovlaštena za zastupanje vaše udruge mora priložiti i preslike osobnih iskaznica svih osoba ovlaštenih za zastupanje vaše udruge.

Obrazac RSV-3 za upis u Registar stvarnih vlasnika možete preuzeti OVDJE

Privitak obrasca RSV-3 za upis u Registar stvarnih vlasnika možete preuzeti OVDJE

Upute za ispunjavanje obrasca RSV-3 možete preuzeti OVDJE

Upute za ispunjavanje privitka obrasca RSV-3 možete preuzeti OVDJE


Upis u registar moguće je provesti i putem Finine web aplikacije uz certifikat (https://rsv.fina.hr/RSV-OnLineUnos-web/login).  

Napominjem da su Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisane prekršajne sankcije u slučaju nepridržavanja ove obveze te vam skrećem pozornost na visoke kazne:

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ako ne raspolaže odgovarajućim, točnim i ažuriranim podacima propisanima člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona o svome stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima (članak 33. stavak 1.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ako odgovarajuće, točne i ažurirane podatke propisane člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim pravilnikom koji donese ministar financija (članak 33. stavak 1. i članak 32. stavak 8.).

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona.


Više informacija o Registru stvarnih vlasnika, kao i o načinu upisa podataka o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar stvarnih vlasnika dostupno je na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika


Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:

- pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr ili

- na broj telefona 0116345451

Korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećoj poveznici: www.fina.hr

 
Naglašavamo da FINA nema u potpunosti ažurirane sustave te je potrebno da ovlaštena osoba kluba provjeri, u najbližoj poslovnice FINE, da li su podaci o stvarnim vlasnicima preuzeti putem OIB-a kluba odnosno jesu li njihovi klubovi u „Registru stvarnih vlasnika".


NAPOMENA: Postoji mogućnost da je vaša udruga već upisana u Registar stvarnih vlasnika, ali to možete provjeriti samo u FINA-i.
Natrag